แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

ตัวเลือกที่เลือกไว้

เส้นทาง

ช่วงเวลา

ช่วงราคา(บาท)

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO01PG)

• ตักบาตรข้าวเหนียว • สักการะวัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 02-04 , 10-12 , 23-25
ก.ย. 62 : 20-22
ต.ค. 62 : 04-06

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO01PG

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 : 26-28 , 27-29
ส.ค. 62 : 10-12 , 23-25 , 30ส.ค.-01ก.ย.
ก.ย. 62 : 13-15 , 27-29
ต.ค. 62 : 04-06

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO01FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO02FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ขอพร พระธาตุ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 : 26-28
ส.ค. 62 : 09-11 , 24-26 , 30ส.ค.-01ก.ย.
ก.ย. 62 : 13-15 , 27-29 
ต.ค. 62 :  05-07 , 11-13 , 18-20 , 26-28 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO03PG)

• ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง • สักการะ พระธาตุหลวง • ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย • อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 : 27-29
ส.ค. 62 : 10-12 , 24-26
ก.ย. 62 : 07-09 , 28-30
ต.ค. 62 : 05-07

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO03PG

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]