แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์อังกฤษ : เที่ยวฟิน บาห์เรน ลอนดอน สโตนเฮนจ์ 6 วัน 3 คืน สายการบิน GULF AIR

• สู่ ประตูสู่บาห์เรน • ชม สโตนเฮนจ์ • ถ่ายรูปบริเวณหน้า โบถ์เมืองบาธ • ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม • หอนาฬิกาบิ๊กเบน •อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ตามอัธยาศัย หรือ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 18-23 , 25-30
ต.ค. 62 : 09-14 , 16-21 , 23-28 , 30ต.ค.-04พ.ย.
พ.ย. 62 : 06-11 , 13-18 , 20-25 , 27พ.ย.-02ธ.ค. 
ธ.ค. 62 : 04-09 , 11-16 , 18-23 , 25-30 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-LHRGF01V

ราคาเริ่มต้น : 29,990 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]