แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
จาก 1 จาก 2 [ 12 รายการ ]
ทัวร์ยุโรป TWINKLE FRANCE SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย (CZCDG10)

• เที่ยวเพลิน 2 ประเทศ • บินตรงสู่ปารีส บินกลับจากซูริค • ปารีส ดิจอง เบิร์น ลูเซิร์น • แองเกิลเบิร์ก ซูริค • หอไอเฟส • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซายส์ •&n...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 :  15-21 , 19-25
มี.ค. 62 :  12-18
เม.ย. 62 :  25เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 62 :  14-20
มิ.ย. 62 :  07-13 , 21-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZCDG10

ราคาเริ่มต้น : 45,999 บาท
ทัวร์ยุโรป EASY CLASSIC EUROPE PROMOTION 9 วัน 6 คืน สายการบินเอทิฮัท (EUGE01EY)

• เที่ยวสุดคุ้มกับ 3 ประเทศปลายทางในฝัน • พิเศษ !! ทานอาหารบนยอดเข้าทิตลิต • ลิ้มลองหอยเอสคาโก้ อาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส • เที่ยวคุ้ม ช้อปปิ้งสนุก กับการนอนปารีส 2 คืน • เดินทาง...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 17-25
พ.ย. 61 : 14-22
ธ.ค. 61 : 04-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  EUGE01EY

ราคาเริ่มต้น : 59,990 บาท
ทัวร์ยุโรป : EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (จุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน สายการบินไทย (GO3FCO-TG004)

• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • ขึ้นรถ...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 61 : 18-27
ก.ย. 61 : 01-10 , 06-15
ต.ค. 61 : 04-13 , 20-29 , 25ต.ค.-03พ.ย.
พ.ย. 61 : 03-12 , 10-19 , 17-26 , 24พ.ย.-03ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-10 , 04-13 , 08-17 , 25ธ.ค.-03ม.ค. , 27ธ.ค.-05ม.ค. , 29ธ.ค.-07ม.ค. , 30ธ.ค.-08ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3FCO-TG004

ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย (GO3ZRH-TG001)

• กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 28ก.ย.-06ต.ค.
ต.ค. 61 : 18-26 , 25ต.ค.-02พ.ย.
พ.ย. 61 : 16-24 , 23พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 25ธ.ค.-02ม.ค. , 27ธ.ค.-04ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3ZRH-TG001

ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน สายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (GO3ZRH-LX001)

• นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ตามรอยเสด็จประพาส ณ เ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 08-16 , 21-29 , 29พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 61 :  25ธ.ค.-02ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3ZRH-LX001

ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : HILIGHT SWISS 7 วัน 5 คืน สายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (GO3ZRH-LX002)

• นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมือ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 11-17 , 25-31
พ.ย. 61 : 02-08

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3ZRH-LX002

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน สายการบินไทย (GO3ZRH-TG005)

• นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี •...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 29พ.ย.-05ธ.ค.
ม.ค. 62 : 18-24 
ก.พ. 62 : 06-12 
มี.ค. 62 : 04-10 , 18-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3ZRH-TG005

ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (GO3ZRH-EK001)

• เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • เยือนเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterh...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 05-11 , 19-25 
มี.ค. 62 : 05-11 , 19-25 
เม.ย. 62 : 02-08 , 06-12 , 12-18 , 24-30 
พ.ค. 62 :  05-11 , 15-21 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3ZRH-EK001

ราคาเริ่มต้น : 57,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน สายการบินไทย (GO3ZRH-TG009)

• นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี &b...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 28ก.ย.-05ต.ค.
ต.ค. 61 : 09-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3ZRH-TG009

ราคาเริ่มต้น : 71,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 2 [ 12 รายการ ]