แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์พม่า
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 9 รายการ ]

ทัวร์พม่า PRO SUPER SALE 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (MMR04-5FD)

- สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า - นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -&...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 23-25 , 24-26 , 30มี.ค.-01เม.ย. , 31มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 61 : 06-08 , 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 , 27เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 61 : 04-06 , 05-07 , 06-08 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 , 27-29
มิ.ย. 61 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29มิ.ย.-01ก.ค. , 30มิ.ย.-02ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR04-5FD

ทัวร์พม่า PRO SUPER SALE 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (MMR04-4DD)

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเว...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 17-19 
มี.ค. 61 : 02-04 , 10-12 , 16-18 , 17-19
เม.ย. 61 : 06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR04-4DD

ทัวร์พม่า PRO SUPER SALE 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (MMR04-5DD)

- ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 17-19 
มี.ค. 61 : 02-04 , 10-12 , 16-18 , 17-19
เม.ย. 61 : 06-08 , 07-09 , 13-15 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR04-5DD

ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย สบาย : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD05)

• ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3. ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 25-27
มี.ค. 61 :  01-03 , 08-10 , 09-11 , 10-12 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 18-20 , 22-24 
เม.ย. 61 : 05-07 , 06-08 , 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 25-27 , 26-28 , 27-29 , 29เม.ย.-01พ.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-RGNDD05

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (MMR04-4SL)

- ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 09-11 , 16-18 , 17-19 , 24-26 , 30มี.ค.-01เม.ย. , 31มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 61 : 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR04-4SL

ทัวร์พม่า โปรจัดให้ 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (MMR04-5SL)

- ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต - ตั...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 09-11 , 16-18 , 17-19 , 24-26 , 30มี.ค.-01เม.ย. , 31มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 61 : 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR04-5SL

ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (MMR02SL)

- ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ - เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต - สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 15-18 
มี.ค. 61 : 01-04
เม.ย. 61 : 05-08 , 12-15 , 26-29
พ.ค. 61 : 04-07 , 10-14 , 31พ.ค.-03มิ.ย. 
มิ.ย. 61 : 07-10 , 21-24

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MMR02

ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (RGN03)

• สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน • พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์กลางน้ำ • ตักบาตรพระ...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 10-12 , 17-19 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN03

ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (RGN02)

• สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน • พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ • สักการะเจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 61 : 05-07 , 06-08 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 26-28 , 27-29 , 29เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN02

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 9 รายการ ]