แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
จาก 1 จาก 5 [ 46 รายการ ]
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน สายการบินไลอ้อนแอร์ (FT-RGNSL01)

• สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร *ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัว...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 05 , 12 , 19 , 26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNSL01

ราคาเริ่มต้น : 3,889 บาท
ทัวร์พม่า : เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน สายการบินนกแอร์ (FT-RGNDD01)

• สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร *ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัว...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 22 , 23 , 26 , 29 , 30
ก.พ. 62 : 05 , 06 , 12 , 13 , 20 , 26 , 27
มี.ค. 62 : 12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNDD01

ราคาเริ่มต้น : 3,993 บาท
ทัวร์พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD009)

• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะ พระพุทธ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 23 , 24 
ก.พ. 62 : 02 , 09 , 14 , 23 , 28
มี.ค. 62 : 02 , 07 , 09 , 14 , 16 , 21 , 23 , 28 , 30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD009

ราคาเริ่มต้น : 4,998 บาท
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (BT-MMR014DD)

• เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) • พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) • เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ • ชมเจดีย์สุเล (Sule Pagoda) • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Sh...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 :  29-30 
ก.พ. 62 : 20-21 , 26-27 
มี.ค. 62 : 05-06 , 12-13 , 19-20 , 26-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-MMR014DD

ราคาเริ่มต้น : 6,900 บาท
ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (RGN08)

- สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน - พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 11-13 , 12-14 , 16-18 , 18-20 , 19-21 , 23-25 , 25-27 , 26-28 , 30ม.ค.-01ก.พ.
ก.พ. 62 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 20-22 , 22-24 , 23-25
มี.ค. 62  :  01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 27-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN08

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า : LUXURY MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (BZRGN01)

- สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน - พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต - ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นม...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 01-03 , 02-04 , 03-05 , 04-06 , 05-07 , 06-08 , 07-09 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27 , 26-28 , 27-29 , 28-30 , 29เม.ย.-01พ.ค. , 30เม.ย.-02พ.ค.
พ.ค. 62 : 01-03 , 02-04 , 03-05 , 04-06 , 05-07 , 06-08 , 07-09 , 08-10 , 09-11 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 23-25 , 24-26 , 25-27 , 26-28 , 30พ.ค.-01มิ.ย. , 31พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 07-09 , 08-10 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28-30 , 29มิ.ย.-01ก.ค.
ก.ค. 62 : 04-06 , 05-07 , 06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 , 28-30 
ส.ค. 62 : 02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 , 11-13 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ,  29-31 , 30ส.ค.-01ก.ย. , 31ส.ค.-02ก.ย.
ก.ย. 62 : 05-07 , 06-08 , 07-09 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 19-21 , 20-22 , 21-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BZRGN01

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (FT-RGNSL02)

• เที่ยวพม่า 2 วันเต็ม สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน • สักการะขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือ • สักการะพระนอน ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 13-14 , 20-21 
ก.พ. 62 : 03-04 , 10-11 , 17-18 , 24-25 
มี.ค. 62 :  10-11 , 17-18 , 24-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNSL02

ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-MDLFD01)

• สักการะ 2 มหาบูชาสถาน • เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม โปรโมชั่น เดินทางวันที่ 10-13 พ.ย. 61 ราคาเพียง 10,900.-...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 19-22
ก.พ. 62 : 09-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-MDLFD01

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (BT-MMR04DD)

• เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) • ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) • สู่ พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษสุด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ • ชมเจดีย์ไจ๊ปุ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 01-03 , 02-07 , 08-10 , 16-18 , 22-24 , 23-25
มี.ค. 62 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-MMR04DD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD013)

• ไหว้พระขอพรเกี่ยวกับการงาน การเงิน ที่เจดีย์ไจ๊เข้า • สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 25-26 , 30-31
ก.พ. 62 : 02-03 , 13-14 , 26-27
มี.ค. 62 : 02-03 , 16-17 , 23-24 , 27-28 , 30-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD013

ราคาเริ่มต้น : 6,666 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 5 [ 46 รายการ ]