แพคเกจทัวร์

ทัวร์เกาหลี : เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ ห๊ะ !! นามิ 5 วัน 4 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJICN02)

• สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ....และตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค
• โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
• เรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่าย...พร้อมใส่ชุดฮันบก
• พิเศษ !!..สำหรับสาวก HARRY POTTER กับ คาเฟ่สุดชิค 943 KING’S CROSS

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
XJICN02191023 23 - 27 ต.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 18,888 6,000
XJICN02191024 24 - 28 ต.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 6,000
XJICN02191025 25 - 29 ต.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 6,000
XJICN02191026 26 - 30 ต.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 6,000
XJICN02191027 27 - 31 ต.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191028 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191029 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191030 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 6,000
XJICN02191031 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 6,000
XJICN02191101 1 - 05 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191102 2 - 06 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191103 3 - 07 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191104 4 - 08 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191105 5 - 09 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191106 6 - 10 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191107 7 - 11 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191108 8 - 12 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191109 9 - 13 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191110 10 - 14 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191111 11 - 15 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191112 12 - 16 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191113 13 - 17 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191114 14 - 18 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191115 15 - 19 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191116 16 - 20 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191117 17 - 21 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191118 18 - 22 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191119 19 - 23 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191120 20 - 24 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191121 21 - 25 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191122 22 - 26 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191123 23 - 27 พ.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 6,000
XJICN02191124 24 - 28 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191125 25 - 29 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
XJICN02191126 26 - 30 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 15,888 6,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืน สายการบินแอ... ทัวร์เกาหลี : KOREA บินบ่ายกลับดึก สุดจี๊ด กรี๊ดแต...