แพคเกจทัวร์

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (KRGE01XJ)

• พักโซล 3 คืน
• สวนศิลปะอันยาง
• สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน
• ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง ฮงแด อีฮวา

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
KRGE01XJ191002 2 - 07 ต.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191003 3 - 08 ต.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191004 4 - 09 ต.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191009 9 - 14 ต.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000
KRGE01XJ191011 11 - 16 ต.ค. 2562 17,900 17,900 17,900 17,900 5,500
KRGE01XJ191016 16 - 21 ต.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191017 17 - 22 ต.ค. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191018 18 - 23 ต.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 5,500
KRGE01XJ191019 19 - 24 ต.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 18,900 5,500
KRGE01XJ191029 29 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191030 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191031 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 2562 16,900 16,900 16,900 16,900 5,500
KRGE01XJ191105 5 - 10 พ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 14,900 5,500
KRGE01XJ191106 6 - 11 พ.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
KRGE01XJ191107 7 - 12 พ.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
KRGE01XJ191112 12 - 17 พ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 14,900 5,500
KRGE01XJ191113 13 - 18 พ.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
KRGE01XJ191119 19 - 24 พ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 14,900 5,500
KRGE01XJ191120 20 - 25 พ.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
KRGE01XJ191121 21 - 26 พ.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 15,900 5,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SUMMER 5 วัน 3 คืน สายการบินจินแอร์ (... ทัวร์เกาหลี : เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร...