แพคเกจทัวร์

ทัวร์เกาหลี EASY KOREA SUMMER 5 วัน 3 คืน สายการบินจินแอร์ (KRGE04LJ)

• พักโซล 3 คืน
• หมู่บ้านเทพนิยาย
• ONE MOUNT SNOW PARK
• ลอตเต้เวิล์ด - ลอตเต้อควาเรียม
• สะพานสายรุ้งบันโพ
• ช้อปปิ้ง  3 ตลาดดังเมียงดง อิวา

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
KRGE04LJ190826 26 - 30 ส.ค. 2562 8,900 8,900 8,900 8,900 5,500
KRGE04LJ190829 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 9,900 9,900 9,900 9,900 5,500
KRGE04LJ190901 1 - 05 ก.ย. 2562 9,900 9,900 9,900 9,900 5,500
KRGE04LJ190905 5 - 09 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
KRGE04LJ190911 11 - 15 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
KRGE04LJ190917 17 - 21 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
KRGE04LJ190919 19 - 23 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
KRGE04LJ190923 23 - 27 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
KRGE04LJ190925 25 - 29 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
KRGE04LJ190929 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 13,900 5,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เกาหลี เลสโก ฮิตขั้นเทพ 5 วัน 3 คืน สายการบินโคเรียนแอร... ทัวร์เกาหลี EASY KOREA AUTUMN LOVELY 6 วัน 3 คืน ส...