แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN081PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081PG190810 10 - 13 ส.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190816 16 - 19 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 11,999 4,000
BT-VN081PG190830 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 11,999 4,000
BT-VN081PG190906 6 - 09 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 11,999 4,000
BT-VN081PG190913 13 - 16 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190920 20 - 23 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG191003 3 - 06 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG191013 13 - 16 ต.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG191019 19 - 22 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG191020 20 - 23 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG191109 9 - 12 พ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG191226 26 - 29 ธ.ค. 2562 18,900 18,900 18,900 17,900 4,000
BT-VN081PG191227 27 - 30 ธ.ค. 2562 19,900 19,900 19,900 18,900 4,000
BT-VN081PG191227 31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 19,900 19,900 19,900 18,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วั... ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง 4 วัน 3 คืน สายการบิน...