แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN081PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081PG190705 5 - 08 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190706 6 - 09 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190712 12 - 15 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190713 13 - 16 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190726 26 - 29 ก.ค. 2562 114,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190727 27 - 30 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190802 2 - 05 ส.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190809 9 - 12 ส.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190810 10 - 13 ส.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190816 16 - 19 ส.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190817 17 - 20 ส.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190823 23 - 26 ส.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190830 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190906 6 - 09 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190913 13 - 16 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190920 20 - 23 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วั... ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน สายกา...