แพคเกจทัวร์

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรง พัก 5 ดาว 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ (BT-TUK001TK)

• บินตรงสู่อิสตันบูล
• ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ 
• นั่งบอลลูนชมเมือง คัปปาโดเกีย
• ชมม้าไม้เมืองทรอย
• พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน 
• ชมวิหารเซนต์โซเฟีย
• พร้อมชมโชว์ BELLY DANCE
•  พักหรู 5 ดาว
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-TUK001TK181116 16 - 24 พ.ย. 2561 33,900 33,900 33,900 32,900 6,000
BT-TUK001TK181130 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2561 33,900 33,900 33,900 32,900 6,000
BT-TUK001TK181208 8 - 16 ธ.ค. 2561 34,900 34,900 34,900 33,900 6,000
BT-TUK001TK181214 14 - 22 ธ.ค. 2561 33,900 33,900 33,900 32,900 6,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ตุรกี TROJAN HORSE AND HOT AIR BALLOON (บินภายใน 1 ขา) ... ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 9 วัน 6 คืน สายการบินเ...