แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (BT-VN081VZ)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ SEAFOOD
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081VZ190606 6 - 09 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190607 7 - 10 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190613 13 - 16 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190621 21 - 24 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190705 5 - 08 ก.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190711 11 - 14 ก.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190716 16 - 19 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190717 17 - 20 ก.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190719 19 - 22 ก.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190725 25 - 28 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190727 27 - 30 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190728 28 - 31 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190729 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190802 2 - 05 ส.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190808 8 - 11 ส.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190810 10 - 13 ส.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190811 11 - 14 ส.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190816 16 - 19 ส.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190822 22 - 25 ส.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190829 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190830 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190905 5 - 08 ก.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190913 13 - 16 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ190919 19 - 22 ก.ย. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190927 27 - 30 ก.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ191003 3 - 06 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ191006 6 - 09 ต.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ191011 11 - 14 ต.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081VZ191012 12 - 15 ต.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081VZ191017 17 - 20 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ191020 20 - 23 ต.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ191023 23 - 26 ต.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ191025 25 - 28 ต.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ191026 26 - 29 ต.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ191030 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮานอย 3 วัน 2 คืน สายการบินแอ... ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮ...