แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (BT-VN081VZ)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ SEAFOOD
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081VZ181102 2 - 05 พ.ย. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ181109 9 - 12 พ.ย. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ181130 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ181205 5 - 08 ธ.ค. 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ181207 7 - 10 ธ.ค. 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ181208 8 - 11 ธ.ค. 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081VZ181214 14 - 17 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ181221 21 - 24 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ181228 28 - 31 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081VZ181229 29 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081VZ190104 4 - 07 ม.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190111 11 - 14 ม.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190118 18 - 21 ม.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190125 25 - 28 ม.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง DREAM CENTRAL VIETNAM 3 วัน 2 คืน สายการบิ... ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮ...