แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (BT-VN081VZ)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ SEAFOOD
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081VZ190224 24 - 27 ก.พ. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190226 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190301 1 - 04 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190314 14 - 17 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
BT-VN081VZ190317 17 - 20 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190318 18 - 21 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190325 25 - 28 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190326 26 - 29 มี.ค. 2562 11,900 11,900 11,900 10,900 4,000
BT-VN081VZ190328 28 - 31 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรด... ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮ...