แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE08SL) ก.พ.

• ชมตึก Taipei 101
• ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
• ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
• ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ซื่อหลิน
• พิเศษ ปล่อยโคมผิงซี

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-TPE08SL190221 21 - 24 ก.พ. 2562 12,900 12,900 12,900 12,500 3,000
BT-TPE08SL190228 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 12,500 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน... ทัวร์ไต้หวัน : มหัศจรรย์ TAIPEI SUN MOON LAKE 4 วั...