แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า SUPER SHOCK : พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (JT-MMR02SL)

• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• นมัสการพระนอนตาหวาน
• ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง ณ ตลาดสก๊อต
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
• สักการะ วัดหงาทัตยี
• อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + น้ำดื่ม + ผ้าเย็น
• แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
JT-MMR02SL180514 14 - 14 พ.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180521 21 - 21 พ.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180528 28 - 28 พ.ค. 2561 4,999 49,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180604 4 - 04 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 49,699 4,999 1
JT-MMR02SL180607 7 - 07 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180611 11 - 11 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180614 14 - 14 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180618 18 - 18 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180621 21 - 21 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180625 25 - 25 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180628 28 - 28 มิ.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180705 5 - 05 ก.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180709 9 - 09 ก.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180712 12 - 12 ก.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180716 16 - 16 ก.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180719 19 - 19 ก.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
JT-MMR02SL180723 23 - 23 ก.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย