แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย สบาย : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD05)

• 1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
และพระธาตุอินทร์แขวน
•2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
•3. ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
•4. สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
•5. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
•6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNDD05180405 5 - 07 เม.ย. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180406 6 - 08 เม.ย. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180407 7 - 09 เม.ย. 2561 10,881 10,881 10,881 10,881 3,500
GT-RGNDD05180412 12 - 14 เม.ย. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180413 13 - 15 เม.ย. 2561 14,881 14,881 14,881 14,881 3,500
GT-RGNDD05180414 14 - 16 เม.ย. 2561 14,881 14,881 14,881 14,881 3,500
GT-RGNDD05180419 19 - 21 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180420 20 - 22 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180421 21 - 23 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180425 25 - 27 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180426 26 - 28 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180427 27 - 29 เม.ย. 2561 12,881 12,881 12,881 12,881 3,500
GT-RGNDD05180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 13,881 13,881 13,881 13,881 3,500
GT-RGNDD05180503 3 - 05 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180504 4 - 06 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180505 5 - 07 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180510 10 - 12 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180511 11 - 13 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180512 12 - 14 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180513 13 - 15 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180517 17 - 19 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180518 18 - 20 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180519 19 - 21 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180524 24 - 26 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180525 25 - 27 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180526 26 - 28 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180527 27 - 29 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180531 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180606 6 - 08 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180607 7 - 09 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180609 9 - 11 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180613 13 - 15 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180614 14 - 16 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180620 20 - 22 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180623 23 - 25 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180627 27 - 29 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180628 28 - 30 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
GT-RGNDD05180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 11,991 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย