แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า จิ๊บ จิ๊บ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (ไม่ขึ้นอินทร์แขวน) 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (MMR001)

- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
- แวะสักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า
- ชม พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)
- ชม เจดีย์โบตาทาวน์
- ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ
- บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)
- นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)
- ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace)
- ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod))
- สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MMR001180427 27 - 29 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180609 9 - 11 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180616 16 - 18 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180623 23 - 25 มิ.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180706 6 - 08 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180707 7 - 09 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180713 13 - 15 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180714 14 - 16 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180720 20 - 22 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180721 21 - 23 ก.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180727 27 - 29 ก.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180728 28 - 30 ก.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180803 3 - 05 ส.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180804 4 - 06 ส.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180810 10 - 12 ส.ค. 2561 9,999 9,999 9,999 8,999 3,000
MMR001180811 11 - 13 ส.ค. 2561 10,999 10,999 10,500 9,999 3,000
MMR001180817 17 - 19 ส.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180818 18 - 20 ส.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180824 24 - 26 ส.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180825 25 - 27 ส.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180831 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180901 1 - 03 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180907 7 - 09 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180908 8 - 10 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180914 14 - 16 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180915 15 - 17 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180921 21 - 23 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180922 22 - 24 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180928 28 - 30 ก.ย. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
MMR001180929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2561 8,999 8,999 8,999 7,999 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย