แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์ญี่ปุ่น
หน้าที่ 1 จาก 7 [ 61 รายการ ]

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO STRONG LAVENDER 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (NRT19)

• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ • ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ • ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก &bull...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60 : 27มิ.ย.-01ก.ค. , 28มิ.ย.-02ก.ค. , 29มิ.ย.-03ก.ค. , 30มิ.ย.-04ก.ค.
ก.ค. 60 : 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 26-30 , 27-31 , 28ก.ค.-01ส.ค.
ส.ค. 60 : 03-07 , 04-08 , 05-09 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 30ส.ค.-03ก.ย. , 31ส.ค.-04ก.ย.
ก.ย. 60 : 01-05 , 06-10 , 07-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 26-30 , 27ก.ย.-01ต.ค. , 28ก.ย.-02ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  NRT19

โปรโมชั่น : กรุ๊ปวันที่ 27 มิ.ย.-01 ก.ค. และ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. ราคาเพียง 19,900 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : FULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• ไฮไลท์..... ทัวร์ Full Day Japan Trip พักโรงแรมในโตเกียว New Otani Inn Hotel หรือ Kichijoji Tokyu Rei Hotel ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 35 นาที ชมทะเลสาบอาชิ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ และ ชิมไข่ดำ ที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาที่...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 05-09 , 06-10 , 08-12 ,13-17 , 14-18 , 15-19 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 26-30 , 27-31 , 28ก.ค.-01ส.ค. , 29ก.ค.-02ส.ค. 
ส.ค. 60 : 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 30ส.ค.-03ก.ย. , 31ส.ค.-04ก.ย.
ก.ย. 60 : 01-05 , 02-06 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27ก.ย.-01ต.ค. , 28ก.ย.-02ต.ค. , 29ก.ย.-03ต.ค. , 30ก.ย.-04ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGT45XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : เที่ยวเต็ม TOKYO จัดไป 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ มีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาด • สู่ หุบเขา...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 :  20-24 , 26-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GHNRTXJ-JUL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO FINAL CALL 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• สู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว • สู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียง • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ • สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากร...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 20-24 , 26-30 , 27-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GHNRTXJ-JUL60

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : เที่ยวเต็ม TOKYO-HITACHI จัดไป 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว • เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ มีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาด • สู่ หุบเขา...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 :  14-18 , 28ก.ค.-01ส.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GHTYOHIXJ-JUL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO HITACHI MIDTOWN 5 วัน 3 คืน สายการบินแอณืเอเชียเอ็กซ์

• สู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว • สู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียง • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ • สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากร...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 : 14-18 , 28ก.ค.-01ส.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GHTYOHIXJ-JUL60

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : อิ่มบุญ อิ่มใจ ช้อปกระจุย กระจาย 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• ไฮไลท์..... ทัวร์อิ่มบุญ อิ่มใจ No.1 1. สักการะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวญี่ปุ่น ทั้ง 4 แห่ง “องค์เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่งวัดนาริตะ” “ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5” “...

กำหนดการเดินทาง
มิ.ย. 60  21-26 , 23-28 , 28มิ.ย.-03ก.ค. , 30มิ.ย.-05ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGT11XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : READY STRONG IN TOKYO 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (NRT01)

• เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี • เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ โตเกียวสกายทรี • ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ • ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิ...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 04-08 , 05-09 , 06-10 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28ต.ค.-01พ.ย.
พ.ย. 60 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค.
ธ.ค. 60 : 01-05 , 02-06 , 07-11 , 08-13 , 09-13 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27-31 , 28ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ม.ค. , 31ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  NRT01

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO SUMMER CHILL 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• สู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา • สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่าน...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 :  13-17 , 19-23 , 20-24 , 26-30 , 27-31 
ส.ค. 60 : 02-06 , 03-07 , 09-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 23-17 , 24-28 , 30ส.ค.-03ก.ย. , 31ส.ค.-04ก.ย.
ก.ย. 60 : 06-10 , 07-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27ก.ย.-01ต.ค. , 28ก.ย.-02ต.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGO033XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO IN TOWN 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

• สู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว • สู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ • สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจา...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 60 :  05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 14-18 , 21-25 , 22-26 , 28ก.ค.-01ส.ค. , 29ก.ค.-02ส.ค.
ส.ค. 60 : 04-08 , 05-09 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30
ก.ย. 60 : 01-05 , 02-06 , 08-12 , 09-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 , 29ก.ย.-03ต.ค. , 30ก.ย.-04ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  JPGO79XJ

หน้าที่ 1 จาก 7 [ 61 รายการ ]