แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ไต้หวัน
หน้าที่ 1 จาก 3 [ 26 รายการ ]

ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท

•ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติง 3. เมนูพิเศษ... อาหารทะเลและ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู • เดินทางโดยสายการบินนกสู๊ท...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 10-14 , 15-19 , 17-21 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 26-30 , 27-31 , 28ส.ค.-01ก.ย. , 29ส.ค.-02ก.ย. , 30ส.ค.-03ก.ย. , 31ส.ค.-04ก.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGT08XW

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE03)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว • ชมตึกไทเป 101 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน • ช้อปป...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 09-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 31ส.ค.-03ก.ย.
ก.ย. 60 : 01-05 , 06-10 , 13-17 , 29ก.ย.-03ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE03

ทัวร์ไต้หวัน HOT PROMOTION B 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต

•ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา 2. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตลาดซือหลินและ ซีเหมินติง 3.เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูและ อาหารทะเล **ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27ก.ย.-01ต.ค. , 28ก.ย.-02ต.ค. , 29ก.ย.-03ต.ค. , 30ก.ย.-04ต.ค.
ต.ค. 60 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 23-26 , 24-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEXW03

ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท

• ชมวัดจงไถฉานซื่อ เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 23-27 , 30ส.ค.-03ก.ย.
ก.ย. 60 : 01-05 , 06-10 ,15-19 , 20-24 
ต.ค. 60 : 13-17 , 19-23 , 20-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE03XW

ทัวร์ไต้หวัน EASY ฟินเว่อร์ IN TAIWAN 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท

• เที่ยววัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายาน • ชม ตึกไทเป 101 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 15-20

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE04XW

ทัวร์ใต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE01)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง &bul...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 23-27 
ก.ย. 60 : 20-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE01

ทัวร์ใต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE01)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว • ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง &bul...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 04-08 , 05-09 , 06-10 , 11-15 , 12-16 ,13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 22-26 
พ.ย. 60 : 01-05 , 02-06 , 08-12 , 09-13 , 15-19 , 16-20 , 22-26 , 23-27 , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04 ธค.
ธ.ค. 60 : 01-05 , 02-06 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 22-25 , 27-31 , 28ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ม.ค. , 31ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE01

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) &bul...

กำหนดการเดินทาง
ส.ค. 60 : 13-17 

 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGO001XW

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE02)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &...

กำหนดการเดินทาง
ก.ย. 60 : 02-07 , 05-10 , 09-14 , 12-17 , 19-24 , 23-28 , 26ก.ย.-01ต.ค. , 30ก.ย.-05ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE02

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE02)

• เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว &...

กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 60 : 02-07 , 03-08 , 07-12 , 10-15 , 14-19 , 16-21 , 17-22 , 21-26 , 23-28
พ.ย. 60 : 01-06 , 02-07 , 08-13 , 09-14 , 15-20 , 16-21 , 22-27 , 23-28 , 29พ.ย.-04ธ.ค. , 30พ.ย.-05ธ.ค.
ธ.ค. 60 : 06-11 , 07-12 , 13-18 , 14-19 , 20-25 , 21-26 27ธ.ค.-01ม.ค. , 28ธ.ค.-02ม.ค. , 29ธ.ค.-03ม.ค. , 30ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE02

หน้าที่ 1 จาก 3 [ 26 รายการ ]